15 december, 2015

Seminarier

Samtliga seminarier går två gånger och väljs vid anmälan.

1. Att möta och förstå kvinnor inom islam

Vad förenar och skiljer kvinnor från Sverige med en kvinnor från muslimsk bakgrund? Kan vi förstå varandra? Hur bygger vi relationer? På det här seminariet får du kulturförståelse, en utmaning att älska människor och en insikt i vad en kopp te kan betyda

2. Förföljelsen ökar, men kyrkan växer

Lyssna till vittnesbörd om den öppenhet för evangeliet som det finns bland muslimer, men också om det pris som många får betala.  Erfarenheterna kommer både från resor i muslimvärlden och i mötet med de flyktingar som kommer till Sverige.

3. Vägen till Jesus

Vägen till Jesus ser olika ut för varje individ. I detta seminarium kommer du att få lyssna till en person som berättar om hur han fann Jesus och vilka konsekvenser det fick.. Seminariet hålls på engelska.

4. Hur hamnade vi här?

Två församlingsplanterare, Eleonore och Miriam, berättar om deras resa från frikyrkobygd till invandrarförort. Om två år av möten med andra kulturer och religioner, mycket bön, nya insikter och erfarenheter och en längtan efter att Guds rike ska bli synligt i ett av Sveriges alla miljonprogram.

5. Koranen och Hadith

För en muslim är inte bara Koranen en auktoritet, utan också haditherna (traditionerna om Muhammed). Vilken roll spelar dessa böcker och hur påverkar de en vanlig muslims tro och liv?

6. Att bli en del av familjen

Om någon med muslimsk bakgrund kommer till tro på Jesus blir denne ofta förskjuten från familj och vänner. Hur kan en församling bli en ny familj för den som förlorat sin? Hur kan man hjälpa dessa nya troende att växa i lärjungaskap? Vad lär det oss andra att få följa med på deras vandring med Jesus? Seminariet hålls på engelska.